Πολιτική Απορρήτου

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΣΕΝΕΣΙΔΟΥ Σ. ΕΙΡΗΝΗ» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «επιχείρηση») σέβεται και προστατεύει τα διακινούμενα μέσω διαδικτύου προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και πελατών (εφεξής καλούμενοι «χρήστες») της ιστοσελίδας www.babybean.gr (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ιστοσελίδα»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σκοπό έχει να ενημερώσει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου και αποδέχεται αυτό στο σύνολό του. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν δεν αποδέχεται τους όρους, όπως αναφέρονται παρακάτω, είτε εν μέρει είτε συνολικά, απέχει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της Πολιτικής Απορρήτου οποτεδήποτε, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών, εντός των νομίμων πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση θα αναρτήσει τις αλλαγές στην ιστοσελίδα, ώστε οι χρήστες να είναι πάντα ενήμεροι για τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου. Τέτοιες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, ήτοι από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε περιήγησή και χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης, θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών των ως άνω μεταβολών. Είναι ευθύνη των χρηστών να ελέγχουν την Πολιτική Απορρήτου για περιοδικές τροποποιήσεις.

Η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται, κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα, υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής (ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν) και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 2016/679, Οδηγίες 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ), αλλά και από τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα ή από άλλες ιστοσελίδες.

H επιχείρηση δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από την επιχείρηση.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι είδους δεδομένα συλλέγονται

Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα και που εκουσίως καταχωρεί κατά την εγγραφή του ως πελάτης και την δημιουργία του λογαριασμού του. Η αλήθεια, ακρίβεια και εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχει είναι αποκλειστική ευθύνη του. Μέσω του λογαριασμού του έχει μόνιμο δικαίωμα διαχείρισης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα είναι κυρίως αυτά που απαιτούνται προκειμένου να προβεί σε παραγγελία προϊόντων μέσω αυτής, όπως για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η επωνυμία εταιρείας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η ταχυδρομική διεύθυνση (χώρα, περιφέρεια, πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου. Επίσης συλλέγονται δεδομένα όπως η διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθε στην ιστοσελίδα, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και το πρόγραμμα του περιηγητή που χρησιμοποιεί, καθώς και η διεύθυνση IP της συσκευής του.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα, προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την επιχείρηση, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται άμεσα με αυτή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες της για την διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

2. Συγκέντρωση πληροφοριών

Η επιχείρηση σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες της ιστοσελίδας να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί το όνομα, το επώνυμο, η επωνυμία εταιρείας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η ταχυδρομική διεύθυνση (χώρα, περιφέρεια, πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας και στοιχεία τιμολόγησης. Η ιστοσελίδα κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει η επιχείρηση μαζί του σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από την επιχείρηση στέλνοντας αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@babybean.gr.
Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο. Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επιχείρηση απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε καμία άλλη περίπτωση η ιστοσελίδα δεν μπορεί να μοιραστεί με τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό προβλέπεται από το Νόμο.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων

Η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η πρόθεση της επιχείρησης είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, όπου αυτή απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

4. Προστασία δεδομένων

Η επιχείρηση εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Ταυτόχρονα είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  που χρησιμοποιεί είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο  λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζει ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιεί να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

5. «Ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω της ιστοσελίδας σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

6. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από τους χρήστες εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά του χρήστη

Ο χρήστης έχει τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορεί να ζητήσει να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας κ.λ.π.).
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορεί να ζητήσει να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.
Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων του (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λ.π.).
Δικαίωμα περιορισμού: Μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, όπου στο νόμο ορίζεται.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορεί ανά πάσα στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
Δικαίωμα φορητότητας: Μπορεί να ζητήσει να του δοθούν ή να μεταφερθούν σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που έχετε παράσχει στην επιχείρηση.

8. Τρόποι άσκησης δικαιωμάτων

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά του, μπορεί να απευθυνθεί:

στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης,
μέσω της ιστοσελίδας, αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, η επιχείρηση θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά του εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανταπόκρισή της επιχείρησης στο ανωτέρω αίτημά παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά του χρήστη είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβληθεί εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς τον χρήστη προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά του.

Εφόσον θεωρεί ο χρήστης ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του, μπορεί να υποβάλλει και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9. Cookies

Η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί «Cookies» ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών αυτής. Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) σας κατά την πλοήγησή του χρήστη στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, κάνοντας έτσι την μελλοντική περιήγησή του στις ίδιες ιστοσελίδες ταχύτερη και πιο εύκολη. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα «Cookies» χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης για τη διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών, για στατιστικούς λόγους, λόγους προώθησης των υπηρεσιών του της επιχείρησης και βελτίωσης της ιστοσελίδας και για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση, είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης των «Cookies», ότι τα «Cookies» χρησιμοποιούνται για να έχει η επιχείρηση την δυνατότητα να αναγνωρίσει και να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, ότι είναι ελεύθεροι να αρνηθούν την χρήση των «Cookies» αν το επιτρέπει ο φυλλομετρητής (browser) τους, παρόλο που μια τέτοια ενέργεια θα επηρεάσει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα «Cookies» δεν προκαλούν ουδεμία βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική «Cookies» θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

Για να δείτε την Πολιτική Cookies πατήστε εδώ.

10. Σύνδεσμοι (links) στην ιστοσελίδα www.babybean.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, οδηγούν σε σελίδες της ιστοσελίδας ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις άλλες ιστοσελίδες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους όρους Πολιτικής Απορρήτου που ακολουθούν άλλες ιστοσελίδες.

11. Ενημερωτική λίστα (newsletter)

Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών της επιχείρησης, προτείνεται η εγγραφή του χρήστη στην ενημερωτική λίστα (newsletter) της εεπιχείρησης προκειμένου να στέλνονται σ’ αυτόν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρηση και τα προϊόντα που αυτή εμπορεύεται, και τα οποία μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Από την ενημερωτική λίστα (newsletter) μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες μέσα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στην ιστοσελίδας μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.